The Reconnection

publicerat i The Reconnection;
The Reconnection handlar om återkopplingen till Universum och ger också möjlighet till att återknyta kontakten med den inre kärnan. Då blir det också möjligt att få kontakt med det sanna Jaget igen.

 Det här betyder att varje människa har möjligheten att hitta sin egen personliga livsväg och att utvecklas optimalt på alla plan. Detta sker dessutom mycket snabbare än vad det någonsin har varit möjligt. Det här är nya frekvenser, som påverkar människan i sin helhet, dvs. fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt. Man kan utvecklas på alla dessa nivåer och ibland t.o.m. samtidigt på flera av dem.  

Under de två sessionerna återkopplas du till den förbindelse som funnits mellan din kropps meridianer och kraftpunkter och det nätverk av meridianer som omger vår planet och fortsätter ut i universum, det s.k. axiatonalsystemet. Det utgör ett bestämt mönster och gör det möjligt för dig att känna din egen speciella livsstig. Man väljer då en livsstig på en mera utvecklande och kraftfullare nivå än tidigare.  
The Reconnection görs endast en gång i livet. Välj en tidpunkt i ditt liv, då du är öppen för positiv förändring. Det är en fin investering i sig själv och sin egen personliga utveckling och om du behöver hjälp med att välja vilken väg du skall gå i livet.
Lita på din intuition och var öppen. Lyssna på din inre röst. Efter en Reconnection session upplever många, att nya möjligheter kommer till dem lättare och livet blir roligare och ljusare att leva. Man ser liksom livet med andra ögon, ur ett annat perspektiv.

Innan du gör en Reconnection bör du ha haft 1-3 Reconnective Healing sessioner.